AUKSJONSREGLER, TIPS OG INFORMASJON

Generell informasjon

Så langt det er mulig vil vi opplyse om varens art og tilstand. Er varen ikke i overensstemmelse med det som blir opplyst kan man få refundert kjøpesummen. Eventuell reklamasjon må fremmes innen maks 1 uke og sendes oss pr epost. Normalt er det IKKE reklamasjonsmulighet på varer som selges på auksjon, og reklamasjon gjelder altså KUN når vi har gitt vesentlig feil opplysninger. Brukte varer eller skadede varer uten nærmere opplysninger selges alltid "som de er". 
Alle varer solgt på auksjon er å anse som ”brukt” selv om de er nye.
 Dette innebærer at man ikke har garantirettigheter eller lignende, såfremt ikke produsent eller leverandør har egne regler om dette. Auksjonshuset kan aldri holdes ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader/tap en kunde er påført dersom en gjenstand viser seg å være defekt, og ved evt retur kan aldri refusjonssum overskride det som faktisk er betalt for varen. Videre har man normalt ikke mva-fradrag på kjøpet, selv om den kjøpte vare skal brukes i næring.  Den kan selvfølgelig utgiftsføres / avskrives på vanlig måte. I de tilfeller varen er solgt med mva opplyses dette før auksjonen, samt at det står spesifisert på kjøpskvitteringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at ved auksjon er det auksjonslovens regler som gjelder. Det vil si at man har begrensede rettigheter og plikter som er  omtalt i  forbrukerkjøpsloven.  

I noen tilfeller, avhengig av hvilken type auksjon vi har, gjelder  tvangsfullbyrdelsesloven . Dette blir i så fall opplyst før auksjonen starter. De som er interessert i å lese mer om dette kan trykke på linkene som vil hente opp Lovdatas Internet sider.  Ved eventuell mangelfull dekning i auksjonsloven vil det være Auksjonshusets fortolkning som gjelder inntil annet måtte foreligge.

Hvor kommer varene fra?

Vi oppgir normalt ikke hvem som har levert varene da det ikke har relevant interesse for en kjøper. Ikke fordi det er hemmelig, men for bl.a. å unngå at en kjøper henvender seg direkte til leverandør med spørsmål. De aller fleste varer vi selger kommer fra våre faste leverandører.


  
IMG 0913 640x480


Budgiving
 

Minste startbud er kr 25,-, eller man kan selv si et startbud, f.eks. "Kr 200,-". Auksjonarius kan også foreslå et startbud på et nivå han anser som fornuftig for en gjenstand.

Det står auksjonarius fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, f.eks et bud som anses som skambud, selv om det ikke på forhånd spesifikt er angitt en minstepris på en gjenstand.

Minimumsøkning / budprogresjon i budrunder:
Ved bud fra kr 25,- til 500,- øker budene med minimum kr 25,-
Ved bud fra kr 500,- til 1.000,-
øker budene med minimum kr 50,-
Ved bud fra kr 1.000,- til 10.000,- øker budene med minimum kr 100,-
Ved bud over kr 10.000,- øker budene med minimum kr 1.000,-

Man kan alltid si et bud i kroner, f.eks. "kr 500,-", for å gjøre budrunden raskere, dette kan også ha en god effekt mtp "overrumpling" av andre budgivere som måtte nøle litt.

Ved hammerslag er et innkommet bud akseptert, og handel er kommet i stand.

Dersom to budgivere mener at begge har fått tilslaget, vil auksjonarius kunne avgjøre hvem som tilslaget ble slått på. Dersom auksjonarius er usikker, vil auksjonen kunne fortsette, evt vil en av budgiverne akseptere at den andre fikk tilslaget. Annen praktisk løsning vil også kunne bli foreslått av auksjonarius for å løse tvisten på stedet.

Auksjonshuset kan aldri bli holdt ansvarlig for evt lidt økonomisk tap, hverken prakisk eller teoretisk, som en kjøper måtte lide ved at hans bud ikke blir antatt.

Husk at det alltid tilkommer 25% salær på toppen av tilslaget, slik at beløpet du må betale er noe høyere en budsum. Viktig å ha dette i bakhodet, slik at man ikke lar seg rive med og byr mer enn man ønsker.


Tips for budgivning

H
vis det kommer en dyr og/eller populær vare som man vet har en utsalgspris i butikken på for eksempel kr. 10.000,- har det liten hensikt å starte på kr. 50,-. Det er ganske usannsynlig at du er den eneste i lokalet som ser verdien i denne varen. Vi oppnår kun å bruke mye lenger tid på salget. Start på en ”fornuftig” pris i forhold til det man byr på. Ikke vent til ”siste” opprop før du høyner budet. Det blir neppe noe billigere av den grunn. Du kan også risikere at auksjonarius slår før du har rukket å høyne budet. Da er det for sent å høyne uansett. 
Forsikre deg om at auksjonarius har oppfattet budet ditt. Det kan være vrient å se alle hender og tegn når det er mange i lokalet.
Er du usikker på om auksjonarius faktisk har oppfattet budet, så gi tydelig tegn, selv om du mener at det er du som har budet. Auksjonarius vil ikke høyne ditt eget bud hvis han har oppfattet deg som siste budgiver.  Det er derfor alltid lurt å gi bud med både stemme og tegn. Auksjonarius kan godta eller forkaste ethvert bud.
Lykke til med budgivningen!

Auksjonsvilkår for kjøper

  1. På de fleste auksjoner vi har betaler pointman umiddelbart etter at man har fått tilslaget, og varen utleveres. På andre typer auksjoner kan man registrere seg på forhånd slik at man kan by med tildelt registreringsnummer og oppgjør kan foretas samlet av kjøper.
    Det er kun salg på stedet som gjerlder, og disposisjonsretten til varer går over til kjøper ved full og hel betaling.
    Vi aksepterer de fleste betalingskort, vi tar dessverre IKKE kontanter.
  2. På tilslagsum kommer +25 % salær.
  3. Gjenstandene må betales og hentes samme dag hvis ikke annet er avtalt.  
  4. Varen beror på kjøpers regning og risiko etter tilslaget.
  5. Alle varer selges som de er. Vi informerer om de opplysningene vi har. Gir vi feil opplysninger kan man returnere varen / heve kjøpet innen en uke, evt kan vi forhandle om prisavslag eller alternativ løsning.
  6. Hvis varen(e) innenfor fristen ikke er hentet og/eller betalt, vil disse bli solgt på neste auksjon, eller så snart som mulig for kjøpers regning og risiko.      

Auksjonsvilkår for selger

Vi tar desverre ikke i mot varer fra privatpersoner.
Er du et firma som ønsker å selge varepartier, realisering av varelager osv. kontakt oss for nærmere informasjon.

Lov og rett

Loven om frivillige auksjoner,  les her:   AUKSJONSLOVEN    hos Lovdata(åpnes i ny fane/side)
 
Oppdatert 29.08.2022